Ældre hjælper Ældre

Aktivitetscentret Sjællandsgade bruger frivillige til:
Centerrådet står for mange sociale arrangementer.
Sjællandsgade 26-28
Dorte Johansen
Tlf: 9816 3236
9000 Aalborg