Aktivitetscenteret

297
I et åbent og aktivt miljø med en varm og hjertelig atmosfære mødes pensionister og efterlønsmodtagere for i fællesskab at dyrke deres interesser.
Du skal være velkommen, uanset om du kommer for at dyrke dine hobbyinteresser, hygge dig over en kop kaffe eller vælger at være aktiv i de forskellige udvalg eller i centerrådet.Åbent hverdage kl. 9.30 til 15.15 

Aktivitetscentret bruger frivillige til:
Leder af de forskellige aktiviteter

Grønlandstorv 1 st. tv.
Bente Madsen
9210 Aalborg SØ