Cafe Væxt

225

 

Cafe Væxt er en  café og et værested for afholdende misbrugere, deres pårørende samt evt. børn.

Cafeen tilbyder bl.a. cykelværksted, billiardstue, pc-værksted m.v. Der holdes jævnligt musikaftner, bankospil, temaaftner m.v. Der arrangeres også ture ud af huset. Som frivillig kan du være med til mange forskellige opgaver. Du er selvfølgelig selv med til at bestemme, hvor du vil lægge dit frivillige, sociale arbejde. Du er meget velkommen til, at hjælpe med at servicere gæsterne i caféen.

Du kan fx også hjælpe med fonds- og legatansøgninger.

Poul Paghs Gade 6A
9000, Aalborg

Helle Møller Jakobsen
Email: cafevaext@aalborg.dk

Tlf. 9810 2618.