Nyt projekt?

Til dig der vil starte noget nyt! De Frivilliges Hus tilbyder gratis opstartshjælp til dig og din idé inden for det frivillige sociale område. Går...

Værktøjskasse

Tjeklister, viden, vedtægtsforslag, skatteregler, Nem ID - vi har samlet en værktøjskasse med de vigtigste informationer, man skal bruge, når man starter noget nyt...

Om foreningsservice

Et gratis tilbud til din forening Foreningsservice dækker over mange ting, men humlen er, at der er personale i De Frivilliges Hus, som er klædt...

Kurser og temadage

Har din forening brug for et specifikt kursus, ganske gratis? De Frivilliges Hus har stor erfaring i at planlægge kurser og temadage. Ønsker og behov Som forening...

Konsulenthjælp

Kontakt os, hvis din forening har for brug sparring eller rådgivning. Som frivillig social forening kan man være spændt for en tung vogn. Det er...

PR og synliggørelse

Har din forening brug for synliggørelse? Er I løbet tør for idéer til PR? Er din forening synlig nok, og synlig de rigtige steder? Mangler I...

Fundraising

Få hjælp til fundraising og overblik over puljer og fonde. Vi kan hjælpe med at finde relevante støttemuligheder, hvad enten det handler om pengeansøgning, sponsorater...

Samarbejde med erhvervslivet

CSR Er der nogle, der skal støtte din forening? Vi har i De Frivilliges Hus igennem flere år ønsket at få erhvervslivet mere på banen i...

Mangler I Frivillige?

Rekruttering af frivillige Første skridt på vejen til en vellykket rekruttering er ofte at kende sin forenings behov og situation. Man bør derfor som forening...

Lån af lokaler i De Frivilliges Hus

Sociale foreninger, projekter, selvhjælpsgrupper og rådgivninger har mulighed for gratis at låne lokaler til møder/arrangementer på såvel hverdage som i weekender i både dag-...

FOR FORENINGER