Find forening
Her kan du se en oversigt over de foreninger og organisationer der hjælper indenfor ældreområdet.

Find aktivt samvær med andre
Har du lyst til at mødes med nye mennesker omkring aktiviteter kan du søge i den landsdækkende portal aktivtældreliv.dk for at se hvad der foregår i området hvor du bor. Denne portal kan du læse om her

4-Kløveren

4-Kløverens medlemmer er alle frivillige, der hjælper hinanden med aktiviteterne og  tager på turer sammen. Det sociale er meget i højsæde! Susanne Jensen Nørkærsvej 18 mobil:30279864kirstenholm@stofanet.dk 9280 Storvorde

Aalborg Aflastningstjeneste og Vågekonetjeneste

Frikvarter til pårørende Aflastning tilbydes pårørende til alvorligt syge og demente i eget hjem. Vågekoner tilbyder at sidde hos døende på plejehjem eller i eget hjem. Har...

Aalborg provstiers Menighedspleje

Aflastningstjenesten ved Aalborg provstiers menighedspleje er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet. Ordningen giver den pårørende mulighed...

Aalborg SeniorSport

Det frivillige arbejde i foreningen: "Ud af røret" har plads til og brug for frivillige hjælpere Mange af seniorerne tager ivrigt del i frivilligt arbejde og...

Aktive Pensionister

Aktive Pensionister er en forening af pensionister , der mødes onsdag k. 11 - 16. Vi hygger os sammen om blomsterbinding, syning, ture ud...

Aktiviteten Riishøj

Description Det frivillige arbejde på aktivitetscentret: Bl.a. frivillige ved gåture som en hjælpende hånd Address Havrevangen 1 Kontaktperson Brian Mortensen Email NULL Postnummer 9000 city Aalborg

Aktivitetscenter Gavlen i Tylstrup

Det frivillige arbejde på Gavlen: Aktivitetscenteret Gavlen laver mange forskellige aktiviteter. Der er altid brug for en hånd, det kan være i form af instruktør...

Aktivitetscenteret

I et åbent og aktivt miljø med en varm og hjertelig atmosfære mødes pensionister og efterlønsmodtagere for i fællesskab at dyrke deres interesser. Du skal...

Aktivitetscenteret Liselund i Vodskov

Aktivitetscenteret Liselund laver mange forskellige aktiviteter. Der er altid brug for en hånd, det kan være i form af instruktør på forskellige hold, musiker til...

Aktivitetscenteret Toftegård

Det frivillige arbejde i Aktivitetscentret: Aktivitetscenteret Gavlen laver mange forskellige aktiviteter. Der er altid brug for en hånd, det kan være i form af instruktør...

Aktivitetscenteret Vestergaarden

Aktivitetscentret bruger frivillige som holdledere med ansat som kontaktperson Annebergvej 73 Ingelise Dahl 9000 Aalborg

Aktivitetscentret Kvisten v/Skipper Klement

Det frivillige arbejde på Aktivitetcentret: De fleste faste aktiviteter er ledet af frivillige holdledere og frivillige laver meget af det forefaldende arbejde Runddyssen 289 Kim Olsen 9230 Svenstrup

Aktivitetshuset

Det frivillige arbejde på Aktivitetscentret: Praktisk arbejde, gåture, socialt samvær, forskellige aktiviteter Vodskovsvej 23 Lone Svendsen, E-mail: losv-aeh@aalborg.dk 9310 Vodskov

Aktivt ældreliv – vejen til at lære nye mennesker at kende

Find spændende aktivititer på aktivt ældreliv i dit lokalområde. På hjemmesiden aktivtældreliv.dk kan du: Finde aktiviteter ud fra dine interesseområder Få overblik over foreninger,...

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i...

Anneberg Centeret

Det frivillige arbejde på Aktivitetscentret: Frivillig holdleder med ansat som kontaktperson Annebergvej 6-8 Bente Rolighed Email: jma-aeldre@aalborg.dk 9000 Aalborg

Ansgar Sogns Besøgstjeneste

Ansgar Sogns Besøgstjeneste tilbyder besøgstjeneste med en snak over en kop kaffe, højtlæsning, hjælp med en telefonopringning eller et brev, Evt.en lille gåtur eller...

Asylgården Brugerrådet

Asylgården er et brugerstyret aktivitetscenter, hvor foreninger og grupper mødes til aktiviteter og arrangementer. Asylgårdens Brugerråd Aagade 26, Gudumholm 9280 Storvorde 40759909 eavolfgang@live.dk

Ældre hjælper Ældre

Tilbyder bla. hjælp til; Hjemmebesøg Små praktiske opgaver Ledsager til små byture Højtlæsning af breve og aviser Sociale aktiviteter Småindkøb Der skal gøres opmærksom på, at man som frivillig ikke må...

Ældre Sagen Aalborg/Nørresundby

Ældre Sagen Ældresagen har bl.a. en besøgstjeneste, hvor en besøgsven en gang om ugen i ca. 2 timer er hos en ældre, ensomt eller handicappet. Besøgstjenesten...

Ældre Sagen Hals

Ældre Sagen i Hals Ældre Sagen i Hals tilbyder en medmenneskelig håndsrækning til den enkelte borger, som har behov for hjælp på grund af ensomhed,...

Ældre Sagen i Nibe

I foreningen arbejder vi for, at alle kan have et aktivt, trygt og værdigt liv længst muligt. En engagereret gruppe frivillige sørger for et stort...

Ældre Sagen i Sejlflod

Lokalkomiteen har mange aktiviteter. Her kan du deltage i kulturelt eller socialt arbejde/arrangementer. Du kan hjælpe med at stable et arrangement på benene osv.Kontakt...

Bamers Aktive Ældre

Barmers Aktive Ældre, som er en lille forening, som mødes hver onsdag eftermiddag for at spille kort, kniple, sy og strikke, stavgang, syng sammen o.s.v. Foreningen har 2...

Besøgstjenesten for ældre døve/Kristiane Jensen

Julius Posselts Vej 1 D, 5. sal - 4 Email: bjakri@mail.dk Tlf: 2173 0524 9400 Nørresundby

Besøgstjenesten i Gistrup

Har du lyst til at blive besøgsven i Besøgstjenesten i Gistrup, kan du henvende dig til besøgstjenestens koordinator Pia Uth tlf. 98 31 40...

Bislev Pensionistforening

Bislev pensionistforening tilbyder kulturelle, sociale og oplysende arangementer. Foreningen arbejder for accept og respekt for folks forskelligheder Alle kan blive frivillige også gerne ikke pensionister. De frivilliges...

Centerrådet Solvang

Lisbeth Christensen, Æblerosevej 10 Email:gyvels@mail.com Tlf: 2481 1999 9430 Vadum

Centerrådet Storvorde Aktivitetscenter

Centerrådet Storvorde Aktivitetscenter er frivillige, der planlægger, koordinerer og uddelegerer opgaver i forbindelse med aktiviteter på centret i Storvorde. Tofthøjvej 26 9280 Storvorde

Dansk Røde Kors

Afdelingens hovedkraft er de ca. 500 frivillige, der er tilknyttet Aalborg Røde Kors. Som frivillig i Røde Kors bestemmer man selv, hvor meget tid og...