Afhængighed og misbrug

Oversigt over foreninger og organisationer der hjælper indenfor afhængigheds- og misbrugsområdet.

SAND De Hjemløses Landsorganisation

Hjemløshed er aldrig et valg!  Pludselig står man uden tag over hovedet - og hvad gør man så? I menuen til højre kan du bl.a. finde...

Nordjysk Alkoholrådgivning

Er der problemer med alkohol i din dagligdag? Kender du en, eller er du pårørende til en, der drikker for meget? Drikker du selv...

Ædru Livstil/D.A.F. Nordjylland

Lokalforening under Danmarks afholdsforening. Vi vil gerne fremme den ædruelige livsstil gennem arrangementer og møder af såvel social, kulturel og oplysende karakter i Region Nordjylland,...

Den sociale cafe Hjerterummet

Hjerterummet er en social café for hjemløse i Aalborg, som har åbent hver aften. Ring: 6124 1450, eller send en e-mail eller kig forbi. Østerbro 20 9000 Aalborg

Familieklubber i Aalborg

Familieklubber for Unge og deres familier i Aalborg: Klub Stjerneskuddet i Nygade 3, 9400 Nørresundby : Kontakt Liz: 50698748 Klub Nordstjernen i nord, Løvvangens kirkecenter, Struebjerg 167 9400...

Møllepladscentret

Frelsens Hær i Aalborg. Gratis morgenmad i hverdagene fra kl. 7.30 til 11.30. Skipper Clements Gade 11, 9000 Aalborg Martin Mader, Tlf. 9811 5062 moellepladscentret@fhmail.dk

Cykel 20

Cykel20s Venner er for folk med en kreativ sjæl og et godt hjerte. Vi sælger og fixer gamle cykler, laver cykelkunst og hjælper folk som...

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb

Har du været udsat for seksuelle overgreb? 19 centre over hele verden er til for dig, samt en hotline telefon - se her Ring 2077 1120, ...

Bixen

Bixen Misbrugsafdeling, Kastetvej 24 9000 Aalborg Nordjylland tlf. 98 10 33 67

AA- Søndag

  Den lokale gruppe kan du finde på www. anonyme-alkoholikere.dk Eller ring til AAs vagttelefon på tlf: 7010 1224 eller mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk  

Svenstrupgård

 Lejrevej 10 Email: kebj-fb@aalborg.dk 9230 Svenstrup J. Tlf.: 9838 2555 Leder: Dennis Lindhardt-Pedersen

Café Tumlingen – et mødested for kvinder

Victoriahuset, Tranumparken 8B Kontaktperson Lisbeth Bak tlf. 24806227 Email: lisbeth.bak@rn.dk 9220 Aalborg Ø.

4leif

4leif startede tilbage i 1991 under navnet "Støtte- og Patientforeningen Damgaard" og samlede primært tidligere patienter fra Minnesotacenter Damgaard, der var beliggende lige udenfor...

Cisem – Center for incestramte og seksuelt misbrugte

Cisem er et center for incestramte og seksuelt misbrugte kvinder og mænd (herunder også voldtægt) samt deres pårørende. Cisem kan hjælpe dig med: Terapi med uddannet psyko-...

Kirkens Korshærs byarbejde/familiearbejde

Kirkens Korshærs Byarbejde yder gratis hjælp og rådgivning, møder for mænd og kvinder, Café-aftener, udflugter, vinter- og sommerlejre, hus- og sygebesøg, julehjælp og uddelling...

BenzoRådgivningen i Aalborg

Det frivillige arbejde i foreningen: Tidligere brugere fungerer som kontaktpersoner Information og rådgivning om afhængighed af sove- og nervemedicin for brugere, pårørende og sundhedspersonale. Henvisning til anonym...

Center for Misbrug

Center for Misbrug og Socialt Udsatte tilbyder råd, vejledning og støtte til borgere med misbrugsproblemer og socialt udsatte borgere. Åbent hverdage på Badehusvej 1, kl....

A-klubben IOGT

IOGT i Aalborg er et rådgivningscenter for mennesker, der har fået alkoholproblemer ind på livet. Det kan være mennesker, der har fået et uhensigtsmæssigt forbrug...

Cafe Væxt

  Cafe Væxt er en  café og et værested for afholdende misbrugere, deres pårørende samt evt. børn. Cafeen tilbyder bl.a. cykelværksted, billiardstue, pc-værksted m.v. Der holdes...

Blå Kors Danmark

Suensonsvej 1 Email: bkd@blaakors.dk Tlf. 8681 1500. 8600 Silkeborg

Parasollen

Café Parasollen er et tilbud rettet mod socialt svage og marginaliserede borgere i Aalborg Kommune. Tilbuddet er et spise- og værested, der yder støtte...

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær har brug for mange frivillige til de forskellige aktiviteter. Søndergade 14 9000 Aalborg Tlf. 9812 9454

Foreningen Hjemløse “Hjerterum”

Foreningen Hjemløse er en forening for hjemløse og socialt udsatte i Aalborg, der har til formål, at give disse personer et bedre liv samt...

Kofoeds Skole

Koefoeds skole Aalborg udfører socialt arbejde på et kristent og folkeligt grundlag og er en socialøkonomisk virksomhed. Aagade 23, Baghuset 9000 Aalborg Og i Tofthøjcenteret i Aalborg...

Kirkens Korshærs Herberg

Kirkens Korshærs Herberg bruger ikke frivillige i den daglige drift. Se evt. Kirkens Korshærs andre projekter. Hvis du vil vide mere om at være frivillig i...

Tuba

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35...

Den Blå Linie (Blå Kors)

Den Blå Linie, Blå Kors' telefonrådgivninger er en telefonlinie, der tilbyder rådgivning til personer med alkoholproblemer og deres pårørende. Telefonlinien er bemandet med kvalificerede rådgivere...

Skurbyen, Kirkens Korshær

Stenosvej 8 Finn Christiansen Email:skurbyen@stofanet.dk 9000 Aalborg

N.A. Anonyme Narkomaner

TIL DIG, DER ER NY: NA er et ikke-kommercielt fællesskab eller samfund af mænd og kvinder, for hvem stoffer var blevet et væsentligt problem. Vi...

Kirkens Korshærs Natvarmestue

Kirkens Korshærs Natvarmestue er et omsorgstilbud for mennesker, der tilhører udstødte og marginaliserede grupper. Der er især tale om ensomme, misbrugere og psykisk svage...