Børn, unge og familier

Oversigt over foreninger og organisationer indenfor børn- og ungeområdet.
NB! Vær opmærksom på at foreninger godt kan indgå under flere katagorier.

9220 Aalborg Ø

Hvem er vi? Først og fremmest en frivillig social forening. Vi laver gratis aktiviteter og underholdning for og med barnlige sjæle. Mest kendt er vi for...

Aalborg provstiers Menighedspleje

Aflastningstjenesten ved Aalborg provstiers menighedspleje er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet. Ordningen giver den pårørende mulighed...

ABC Nepal skolebørn

Alle børn har ret til et godt barneliv! Også børn i Nepal! Et godt barneliv er bl.a. retten til at gå i skole, lære at...

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen giver råd og vejledning om ADHD, tilbyder samvær med andre i samme situation samt arrangerer kurser og temadage for folk med ADHD og...

Baglandet Aalborg

Baglandet er en selvejende institution med driftsstøtte fra Socialministeriet. Vi er et rådgivnings- og netværkscenter, der har til huse på adressen Kong Hans Gade...

Barnets Blå Hus

I Barnets Blå Hus Aalborg kan du altid komme i vores åbningstid. Her kan du slappe af, snakke med nogen, få lidt at spise,...

Bedre Psykiatri Ungdom

Er du ung og pårørende til en, der er psykisk sårbar? Om Bedre Psykiatri Ungdom Bedre Psykiatri Ungdom er landsforeningen for unge pårørende (16-30 år) til...

BoPaM, Børn og Pårørende af Misbrugere

BoPaM ønsker at: - forhindre, at børn fortsat kommer til at leve med udviklingsinvaliderende svigt og overgreb fra både forældre, behandlere og samfundets side - afholde...

Børn og Unge i Voldsramte Familier

Børn og Unge i Voldsramte Familiers formål er aktiv forebyggelse af vold i familien og mellem kærester gennem oplysningskampagner, temadage og en webbrevkasse. Hertil kan...

Børnenes Kontor

Børnenens Kontor har 3 feriehjem i Nordjylland, hvor børn fra Aalborg Kommune kan få en ferie. http://borneneskontoraalborg.dk/forside.aspx Lene Sindalsen Email: nina.hav@skolekom.dk Tlf. 9632 9632. Tornhøjskolen, Tornhøjvej 1 9220 Aalborg Øst  

Børneportalen

Børneportalen er Børnerådets hjemmeside for børn og unge. Her kan du læse om dine rettigheder og hvad du selv må bestemme. Du kan også finde oplysninger,...

Børnereden

Børnereden mødes hovedsagelig søndag eftermiddag til børnekirke og torsdag eftermiddag til miniklub. Vi skaber nogle trygge rammer for børnene og laver forskellige kreative aktiviteter, lege og samling...

Børnesorggruppe v. Hasseris Kirke

I Hasseris kirke er der en børnesorggruppe under ledelse af sognepræst Mikael Byrial Jensen og sygeplejeske Pia Otte Jørgensen. Tilbuddet er et gratis tilbud...

Børns Vilkår

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der arbejder for det gode børneliv. Netrådgivning for forældre: Forældrebrevkasse Netrådgivning for børn: BørneChatten, Børnebrevkassen og BørneLinket Telefonrådgivning for forældre:...

Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn

Børns Voksenvenner arbejder for at skabe kontakt og etablere varige venskaber mellem frivillige ressourcerige voksne og børn/børnefamilier, som mangler voksenkontakt. En voksenven har overskud og...

BROEN Aalborg

BROEN er en forening, der ved hjælp af indsamlede midler fra fonde o.lign. går ind og støtter fritidsaktiviteter for børn i økonomisk og/eller socialt...

Bydelsmødre – Løvvangen

Kvarterets hus ...

C.I.S.V. Danmark

C.I.S.V. arrangerer internationale aktiviteter og lejre for børn og unge. Formålet er at skabe venskaber på tværs af landegrænser og kendskab til andre lande...

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp er en hjælpeorganisation, der er non-profit, upolitisk og demokratisk. Organisationen yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper lokalt, nationalt og...

Dansk Præmatur Forening

Dansk Præmatur Forening er en støtteforening for familier med for tidligt fødte børn. Vores formål er at sikre børnene optimale betingelser og en god...

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungdom – Aalborg/Nordjylland

I DFUNK arbejder unge for at skabe opmærksomhed om internationale flygtningeproblemer. I DFUNK's Ung-til-ung grupper kan unge flygtninge mødes med andre unge i deres lokalområde...

Elsk Aalborg

1:1 - giv og modtag hjælp. Vil du give en hjælpende hånd til at få handlet ind, malet børneværelset, rengjort køkkenet? Eller har du brug for en...

Familieklubber i Aalborg

Familieklubber for Unge og deres familier i Aalborg: Klub Stjerneskuddet i Nygade 3, 9400 Nørresundby : Kontakt Liz: 50698748 Klub Nordstjernen i nord, Løvvangens kirkecenter, Struebjerg 167 9400...

Familienetværket Vejgaard

Familienetværket Vejgaard (Hadsundvej 75) er et nyt gratis tilbud til udsatte familier i Aalborg. Familienetværket drives i samarbejde mellem Blå Kors og Apostolsk Kirke...

Familier med kræftramte børn

Familier med kræftramte børn´ er en selvstændig, landsdækkende patientorganisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til...

FBU-Region Nordjylland

FBU's formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service",...

Folkekirkens Familiestøtte

Bliv frivillig og gør en forskel for en børnefamilie! Folkekirkens Familiestøtte tilbyder, via frivillige forældrevenner, støtte til børnefamilier, hvor forældrene ønsker støtte til at give...

Folkekirkens familiestøtte: Find Hjælp

Find hjælp  Vil du have et familieliv med tryghed og glæde? Langt de fleste familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige...

Forældre og fødsel

Forældre og fødsel stræber mod det optimale omkring fødsler, forældres oplevelser og ønsker. Foreningen tilbyder: - ammerådgivning - en brevkasse og rådgivning inden for mange andre områder -...

Forældreforeningen Vi har mistet et barn

Forældreforeningen, Vi har mistet et barn er for dig, der har mistet et barn, er i dyb sorg og har brug for at komme...