Foreningskursus om integration

320

God integration er bl.a. også at deltage i foreningslivet, og her løfter vi en vigtig fælles opgave. For nogle foreninger vil det være nyt at integrere flygtninge i deres forening, men nu er der mulighed for at lære, lade sig inspirere og samarbejde på tværs af foreningslivet.

De Frivilliges Hus og DGI inviterer til en kursusaften for alle foreninger – idrætsområdet, kulturområdet, interessebårne foreninger, frivillige sociale foreninger osv.

Torsdag den 23. november kl. 17.00-20.30 i DGI Nordkraft, niveau 9

Vi tager udgangspunkt i jeres forening og vil fokusere på, hvordan vi kan blive bedre til at inddrage flygtninge som aktive frivillige i foreningen/aktiviteten? hvordan griber man det an? Hvilke barrierer er der og hvordan kommer vi over dem? Hvad kan vi lære af de andre? Er der noget vi kan samarbejde om?

Kurset er målrettet foreninger der endnu ikke har så mange erfaringer, og I vil få mulighed for at komme godt i gang og få tilrettelagt jeres modtagelse af flygtninge og inddragelse af dem.

Der er som altid god forplejning, spændende øvelser, konkret læring/redskaber, inspirerende selskab og højt humør.

I må gerne komme 2-3 personer fra jeres forening/aktivitet.

Vi glæder os til at se jer!

 

Hilsen

Svend Lindahl (DGI) og Katja Jørgensen (DFH)

Tilmelding senest den 20. nov. til Katja på mail: katja@frivillighuset.dk eller tlf.: 41 15 41 19