Kastanjegården

271
Det frivillige arbejde på Aktivitetscentret:
Kastanjegården bruger frivillige som holdledere.
Centret har både et frivilligråd og et centerråd med kontaktperson Kaja Larsen
Svinget 7
Kim Ove
9230 Svenstrup