Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb

 

Har du været udsat for seksuelle overgreb ?
19 centre over hele landet er til for dig
samt en hotline telefon –  se
her


Ring  20 77 11 20
for hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb 

Se her hvilke rettigheder og muligheder for støtte du har hvis du har været udsat for seksuelle overgreb 

OBS. Landsorganisationen yder ikke rådgivning eller støtte til enkeltpersoner, som har
været udsat for seksuelt misbrug
– disse henvises til at kontakte et af vore medlemscentre

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb er en landsorganisation bestående af støttecentre og andre organisationer, hvis hovedopgave er at bekæmpe alle former for seksuelle overgreb ved at aftabuisere, synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af seksuelle overgreb. 

Landsorganisationen har endnu ikke eget sekretariat eller egen adresse, men kan kontaktes ved  skriftlig henvendelse til 

Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb LMSO
(Danish Organisation against Sexual Abuse)


mail:  kontakt@lmso.dk

 eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Hotline-telefon: tlf.nr. 20 77 11 20 for hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb.

http://www.lmso.dk