Lejbjergcenteret

432

Aktivitets- og samværstilbud for dig, der er mellem 18 og 65 år og modtager førtidspension på grund af en erhvervet hjerneskade eller et fysisk handicap.

Lejbjergcentret har også en specialgruppe for dig, der har moderat til svær hjerneskade og samtidig nedsat fysisk funktionsniveau.

Anvendes endvidere af forskellige handicaporganisationer til klubaftener og diverse arrangementer herunder svømning.

Det frivillige arbejde i foreningen:
Brugerne er frivillige i praktiske opgaver

Dorte Ejlersen
dej-aeh@aalborg.dk
Sonjavej 3
Aalborg 9000