Lions park

240
Det frivillige arbejde i Aktivitetscentret:
Aktivitetscenter Lionspark laver mange forskellige aktiviteter. Der er altid brug for en hånd, det kan være i form af instruktør på forskellige hold, musiker til aktiviteter eller daglig dags opgaver, som at dække bord, stille an til forskellige spil eller noget andet. Alt sammen foregår i samarbejde med det faste personale.
Kontakt Lone Svendsen, E-mail: losv-aeh@aalborg.dk
Lionsparken 6
9400 Nørresundby