Aktivitetscenteret Liselund i Vodskov

233
Aktivitetscenteret Liselund laver mange forskellige aktiviteter. Der er altid brug for en hånd, det kan være i form af instruktør på forskellige hold, musiker til aktiviteter eller daglig dags opgaver som at dække bord, stille an til forskellige spil eller andet. Alt sammen foregår med det faste personale.
Henvendelse til Lone Svendsen, E-mail: losv-aeh@aalborg.dk