Mangler I Frivillige?

Rekruttering af frivillige
Første skridt på vejen til en vellykket rekruttering er ofte at kende sin forenings behov og situation. Man bør derfor som forening gøre sig klart: Hvad er det for en situation, der gør, at vi søger frivillige nu og hvilke opgaver eller jobs er det, vi søger frivillige til? Og derefter kan man så gå I gang med at beskrive frifvilligjobbet/opgaven mere udførligt og beskrive forventninger til de/den frivillige samt vælge en strategi/handlingsplan til at kapre flere/nye frivillige til organisationen.

Formidling af frivilligt arbejde
Vi formidler dagligt frivilligt arbejde til enkeltpersoner. Vi deltager også i messer og events, ligesom vi holder oplæg for større forsamlinger. Hvis vi ved hvad I mangler/har brug for, kan vi tage det med i de forskellige relevante sammenhænge, så kontakt os – lad os lave det gode match!

Informationsaften for nye frivillige
De Frivilliges Hus afholder derudover ca. 6 gange årligt informationsaftener for nye frivillige. Her dukker personer op, der har et ønske om at blive frivillige, men ikke helt ved, hvor de har lyst til at lægge deres indsats. Der deltager motiverede og interesserede borgere, som bruger en aften på at finde ud af, hvor mange forskellige og spændende steder, man kan blive frivillig.

Frivilligjob.dk
Størstedelen af de mennesker, der kigger efter frivilligt arbejde kigger også på internettet, og derfor er det vigtigt at foreningerne er tilstede her – så de kan findes!. De Frivillies Hus’ hjemmeside er koblet på frivilligjob.dk, således at opslagene fra Aalborg og omegn også vises på vores hjemmeside.
www.frivilligjob.dk er en landsdækkende portal for ALT frivilligt arbejde, og altså også for det sociale, det humanitære og sygdomsområdet. Det er den mest besøgte frivlligheds-portal, og derfor anbefaler vi, at foreningerne lægger deres jobs ind her. Hvis arbejdet er inden for flg. kategorier: Børne- og ungdomsarbejde, Humanitært arbejde, Socialt arbejde og Sundhed og sygdom, så bliver det også synligt via vores hjemmeside.

Klik her for at hente en PDF vejledning til hvordan man bruger frivilligjob.dk

Hvis I har brug for hjælp, kan I altid henvende jer til De Frivilliges Hus.

Kontakt gerne De Frivilliges Hus Bliv Frivillig Gruppe, hvis I ønsker gode råd og vejledning i forbindelse med rekruttering af frivillige til jeres forening/organisation/projekt
Katja Jørgensen, katja@frivillighuset.dk
Knud Pejstrup, knud@frivillighuset.dk