Patient til patient

265
Patient-til-Patient rådgivning er en åben rådgivning for patienter, pårørende og andre interesserede som har behov for en erfaringsbaseret samtale. I Patient-til-Patient kan du møde repræsentanter fra de nordjyske patientforeninger og/eller få informationsmateriale om patientforeningernes tilbud.

Hvad er Patient-til-patient-rådgivning
En erfaringsbaseret samtale er en samtale med en person, som har personlig erfaring med din sygdom, og som selv har gennemlevet de fysiske og psykiske udfordringer som opstår i forbindelse med denne. Rammen for samtalen er dine/jeres behov.

Repræsentanterne fra patientforeningerne er frivillige, der har erfaring i at rumme og lytte til ligestillede.

Supplement til den professionelle samtale
Rådgivningen erstatter ikke den professionelle samtale. Den er ment som et supplement hertil, idet vi oplever, at mange patienter og pårørende har stor gavn af samtale med ligestillede om den situation, de er kommet i.

Find os
Patient-til-Patient rådgivningen er beliggende i forhallen på Aalborg Universitetshospital Syd overfor Informationen og har tlf. 99 32 11 86. Se i listen over træffetider, hvornår Patient-til-Patient rådgivningen er åben.

De enkelte patientforeninger kan træffes i Patient-til-Patient rådgivningen eller på din afdeling. Bed evt. personalet om at hjælpe dig med at få kontakter til den patientforening, som er relevant for dig/jer eller henvend dig i rådgivningen i forhallen Aalborg Universitetshospital Syd.

Aalborg Universitetshospital
sygehus Nord
Lone Tolstrup Christensen
Email: ltc@rn.dk
Tlf. 9932 1186
9000 Aalborg