Unge og frivillighed

174

PROJEKT FRIVILLIG

Projekt Frivillig er et initiativ, som er blevet til i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kulturministeriet, og har til formål at engagere unge i frivilligt arbejde.

Visionen i Projekt Frivillig er at skabe en frivillighedskultur blandt de unge på ungdomsuddannelserne, hvor det bliver naturligt, at man udover sin uddannelse og sit job involverer sig aktivt i samfundet. Dertil er målet også at få integreret unge frivillige i de frivillige foreninger, og dermed skabe en struktur, hvor foreninger får adgang til den ressource og det potentiale, der ligger i målgruppen af unge frivillige. Dette sker ved, at de frivillige foreninger inviteres med på skolebesøg, bruger jobdatabasen på Projektfrivillig.dk til at hverve unge eller på anden måde opnår synliggørelse blandt de unge igennem Projekt Frivillig.

Unge der involverer sig i frivilligt arbejde igennem Projekt Frivillig opnår således et større kendskab til den frivillige verden, de kan få afprøvet eller udviklet forskellige kompetencer og forhåbentligt mere motivation for at være aktiv i den frivillig verden. For at indgå i et Projekt Frivillig forløb, skal det frivillige arbejde have en varighed af minimum 20 timer, der skal foregå udenfor skoletiden og under den unges uddannelse. Det er også det der kræves for at få et frivilligbevis, som er en detaljeret beskrivelse af den unges frivillige arbejde, og som de unge kan vedlægge deres CV og eksamensbevis. Frivilligbeviset skal underskrives af den forening, hvor den unge har været frivillig.

Det frivillige arbejde kan eksempelvis være lektiehjælper, lokal indsamlingskoordinator, fundraiser, spejderleder, fodboldtræner, besøgsven osv.

De Frivilliges Hus er regionalt center i projektet, og vi står primært for kontakten til foreninger og frivillige i Region Nord. Det gælder også i forhold kommuner, der ikke har et frivilligcenter eller lignende, og det gælder kontakt til alle frivillige foreninger i regionen, dvs. også inden for idrætsområdet og kulturområdet. Dette vil primært ske igennem lokale samarbejdspartnere.

Læs mere her: www.projektfrivillig.dk www.frivilligjob.dk