Romdrup/Klarup Aktivitetscenter

331
Det frivillige arbejde på aktivitetscentret:
Aktivitetscentret bruger frivillige som “holdledere” på de forskellige aktiviteter
Hellasvej 100
Joan Thomsen
9270 Klarup