Social Sundhed – ledsagelse til sundhedsvæsnet

396

Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet, er en organisation, der arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Vi er et u-visiteret og selv-visiteret tilbud, hvor frivillige sundhedsfaglige studerende (brobyggere) ledsager og støtter alle mennesker, der, af forskellige årsager, kan have svært ved at benytte og få gavn af vores fælles sundhedsvæsnet.

Foreningen kan yde hjælp i form af ledsagelse og støtte til sundhedsaftaler, f.eks. læge, tandlæge, speciallæge, sygehusundersøgelser og psykiatri, samt anden kontakt til sundhedsvæsenet herunder koordinerende hjælp. Social Sundhed kan dermed også være et aflastende tilbud for pårørende til et menneske, der ofte er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Ønsker man hjælp af foreningen tager man blot kontakt på vagttelefonen, der er åben i dagtimerne alle hverdage.

kontakt: mail: aalborg@socialsundhed.org

Telefon 42 95 42 35

Hjemmeside www.socialsundhed.org

Daglig leder Ann-Sofie Christensen. Tlf. 4295 4235