Social Sundhed – ledsagelse til sundhedsvæsnet

1884

Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet, er en organisation, der arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Vi er et u-visiteret og selv-visiteret tilbud, hvor frivillige sundhedsfaglige studerende (brobyggere) ledsager og støtter alle mennesker, der, af forskellige årsager, kan have svært ved at benytte og få gavn af vores fælles sundhedsvæsnet.

Ønsker man hjælp af foreningen tager man blot kontakt på vagttelefonen, der er åben i dagtimerne alle hverdage.

Email: aalborg@socialsundhed.org

Telefon 4295 4235

Hjemmeside www.socialsundhed.org

Daglig leder Ann-Sofie Christensen. Tlf. 4295 4235