Aalborg Aflastningstjeneste og Vågekonetjeneste

886
Frikvarter til pårørende
Aflastning tilbydes pårørende til alvorligt syge og demente i eget hjem.
Vågekoner tilbyder at sidde hos døende på plejehjem eller i eget hjem.
Har du brug for at lade batterierne op eller besøg til læge eller frisør eller et møde, så kan vi sørge for at at din ægtefælle/samlever er tryg og hjemme i sine vante omgivelser. Hjælpen kan også være, at den frivillige følger din ægtefælle/samlever ud af huset til en aktivitet.
De frivillige er modne og motiverede mennesker, der har overskud til at yde støtte og aflastning i hjemmet.
Birgitte Viftrup Mortensen
Email: bvm@menighedsplejer.dk
Tlf: 20351416