Aalborg Førtidspensioniset, fleksjobbere og langtidssyge (AFFL)

751

Foreningen er tilsluttet landsforeningen for Førtidspensionister m.m.

Hvem er vi?
Vi er en bestyrelse, som består af frivillige. Vi er ikke eksperter, men helt almindelige
mennesker, hvor vi selv har prøvet at løbe ”panden mod systemets mur”.
Det at blive sygdomsramt eller komme i en situation, hvor at man ikke kan passe sit ”normale” arbejde, det vælter ens verden.
Man ved ikke, hvad man skal gøre med sig selv, sin økonomi og familie.

Vi mødes til socialt hygge den sidste torsdag i måneden fra kl. 13 til 15, men ring eller sms gerne i forvejen, da vi nogle gange tager på hyggeture.

Ring eller sms på: 40759909 eller mail: eavolfgang@live.dk

Hvorfor du skal være medlem?

Det koster for enlige 200kr om året.

For samlevende/familie 300kr

Kan indbetales på reg: 9070 og konto nr. 1627897509.

Man kan også vælge at give et støttebeløb til vores arbejde.

Foreningen for Førtidspensionister arbejder på, at dække hele landet med lokalforeninger.
Derfor har vi brug for dig, hvis du også har erkendt, at sammenhold gør stærk, for hvis du står alene, kan du kun sige:
“Jeg har retten, men systemet har magten.” Derfor, hjælp os med at hjælpe andre, således at vi kan sikre, at borgernes rettigheder bliver respekteret og sikre, at hver enkelt får en
korrekt behandling og bedst mulig hjælp indenfor lovens rammer.
Når du er medlem får du:
• Hjælp i form af råd og vejledning af foreningens bisiddere og bestyrelse.
• Henvisning til advokat med vejledning i offentligt retshjælp: Fri proces, retshjælpsforsikring,samt om ankemulighed.
• Socialt samvær med ligestillede.
~ Vi arbejder frivilligt og ulønnet! ~

Alle har ret til at tage en bisidder med til møder med f.eks. det offentlige
En bisidder er en person der tilbyder følgeskab i bestemte situationer. En bisidder er også et par ekstra øjne og ører i situationer, hvor man kan føle sig utryg eller usikker.
En bisidder har tavshedspligt:
Det vil sige at de informationer, du og bisidderen udveksler bliver mellem jer.
En bisiddere er ikke:
• En advokat
• En fortaler
En bisidder er:
• En person som hjælper dig med at få overblik.
• En person som hjælper dig til at beslutte, hvad
det er du vil have ud af et møde eller forløb og
hjælper dig med at gennemfører det.
• En bisidder respekterer, at der er din sag og at
det er dig der taler.
Vi er en gruppe mennesker, som har besluttet os for at stille os til rådighed som bisiddere.
Vi mener, at vi derigennem sikrer, at alle kan få en fair behandling.
Vi har alle gennemgået et bisidderkursus og deltager i et netværk, hvor man hele tiden
lærer mere og udveksler erfaringer.
Bisidderen tilbyder at gå med ved f.eks.:
• Lægebesøg.
• Møde med sagsbehandler.
• Børn og unge sager.
• Møde med forsikringsselskab.
• Pensionssager.
• På hospitalet.
• Møde vedrørende Visitation
til hjemmehjælp.
• Møde i skifteretten/arvesager.
• Boligskifte.
• Ansøgning om hjælpemidler.
Et forløb med en bisidder
vil typisk foregå i tre faser:
Fase 1:
Holder et indledende møde, hvor bisidderen
informeres, og sammen med dig skaber et
overblik over, hvad du ønsker at opnå ved
mødet. I aftaler, hvordan I sikrer, at mødet
forløber, som du ønsker det.
Fase 2:
Bisidderen deltager måske i mødet og har til opgave
at støtte dig, så du får stillet de relevante
spørgsmål. Det er ofte en fordel, at man er flere
som har hørt, hvad der er blevet sagt eller aftalt.
Fase 3:
Bisidderen og du snakker mødet igennem og
følger op på, om der er behov for mere hjælp
fra bisidderen