Aalborg Frivilligråd generalforsamling d. 1. november

612

Aalborg Frivilligråd indbyder Aalborgs sociale foreninger og deres frivillige til generalforsamling onsdag d. 1. november 2017 kl. 19.00 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. I forbindelse med generalforsamlingen vil formand for Hjerterummet, Vivi Agerbo Jørgensen, holde et oplæg. Alle er velkommen til generalforsamlingen, hvor der serveres kaffe og kage. Se her

Dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være indsendt til formanden for Aalborg Frivilligråd, Lene W. Hansen, lenew.hansen@mail.dk senest 14 dage før mødet. Nye kandidater til Aalborg Frivilligråd er velkommen. Se her

Indkomne forslag: Nye vedtægter for Aalborg Frivilligråd. Læs forslag til nye vedtægter her

 

Om Aalborg Frivilligråd

Aalborg Frivilligråds formål er, at være med til at skabe de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune.

Aalborg Frivilligråd arbejder på at skabe dialog og samarbejde foreningerne imellem, og at der samarbejdes med Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Aalborg Frivilligråd arbejder for at styrke samarbejdet lokalt såvel som regionalt. Dette gøres bl.a. ved direkte møder med de frivillige sociale foreninger.

Derudover afholder Aalborg Frivilligråd et dialogmøde med kommunen én gang pr. valgperiode.

Aalborg Frivilligråd har været med til at lave en ny frivilligpolitik for Aalborg Kommune, og har ligeledes hvert år mulighed for at gennemse forvaltningens indstilling til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18-midlerne), og komme med bemærkninger hertil.

Aalborg Frivilligråd er hvert år aktive i forbindelse med frivilligmarkeder og Frivillig Fredag.

 

af logony

Aalborg Frivilligråd består af syv medlemmer, som vælges af og blandt de frivillige sociale foreninger for børn, unge og voksne i Aalborg Kommune.

Formand for Aalborg Frivilligråd er Lene W. Hansen.

AF 2016-2017 fælles

Aalborg Frivilligråd 2016-2017.