Lær at passe på dig selv, hvis du er pårørende til en syg

1276

Fra marts 2018 udbyder Aalborg Sundhedscenter kurset; 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Kurset er målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. 

Hvis pårørende til mennesker med alvorlige, langvarige helbredsproblemer forbliver raske, kan de fortsat passe på sig selv, være aktive på arbejdsmarkedet og hjælpe deres nærtstående.

Det nye kursus LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er med til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel på grund af de ekstra udfordringer, de møder. På kurset får de redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder de andre pårørende, som er i samme situation som dem selv.

Sådan beskriver en kursist sit udbytte af pårørendekurset: 

Jeg kom på kurset og var helt nede i kulkælderen. Men efter kurset er jeg mere, som jeg var før. Jeg er blevet mere selvstændig, initiativrig og har større overskud og glæde ved livet.

Mød andre i samme situation

750.000 danskere er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer[1]. Hvis alle pårørende uanset alder medregnes, er antallet formodentlig langt højere. En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens 1 ud af 3 føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver 5. oplever ligefrem, at de er blevet kronisk syge af belastningen[2].

Helle Kristensen, Koordinator for LÆR AT TACKLE kurserne i Aalborg Kommune siger: Det tærer på kræfterne at være pårørende til et menneske med sygdom, og det er egentligt ganske logisk, at du er nødt til at passe på dig selv, for at have overskud til at være noget for andre.

Vi har god erfaring med LÆR AT TACKLE kurserne, og vi forventer derfor stor interesse for dette kursus for pårørende. Derfor har vi også brug for flere, der kender til livet og udfordringerne som pårørende og som har lyst til at være frivillig instruktører, siger Helle Kristensen.

FAKTA

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende hjælper alle voksne pårørende, uanset hvad deres nærmeste fejler.  Den nye indsats er baseret på de evidensbaserede LÆR AT TACKLE-kurser[3], der har været udbudt i Danmark siden 2006. LÆR AT TACKLE udbydes i dag i 2 ud af 3 danske kommuner og i 29 lande.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.

På Aalborg Sundhedscenter, Aalborg Kommune tilbydes:

  • Lær at tackle kroniske smerter
  • Lær at tackle kronisk sygdom
  • Lær at tackle angst og depression
  • Lær at tackle angst og depression på nemt dansk (anden etnisk baggrund end dansk)
  • Lær at tackle job og sygdom
  • Lær at tackle hverdagen som pårørende (undervejs)

Aalborg Sundhedscenter tilbyder første kursus i Lær at tackle hverdagen som pårørende med start fredag d. 2/3-2018 kl. 10.00 – 12.30 i Sundheds- og Kvarters huset,  Fyrkildevej 7 9220 Aalborg Ø.

Kontakt koordinator Helle Kristensen tlf.: 31993702 / E-mail: hellke.kristensen@aalborg,dk Aalborg Sundhedscenter, hvis du vil høre mere om kurset eller ønsker at være frivillig instruktør.

https://sundhedscenter.aalborg.dk/kronisk-sygdom/laer-at-tackle-hverdagen-som-paaroerende

[1]www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende

[2]  http://xn--danskeprrende-vfb00a.dk/wp-content/uploads/2015/03/PM-P%C3%A5r%C3%B8rende-i-Danmark-Du-bliver-syg-af-at-v%C3%A6re-p%C3%A5r%C3%B8rende.pdf

[3] http://www.patientuddannelse.info/evaluering/kursernes-effekt.aspx