Aalborg provstiers Menighedspleje

887

Aflastningstjenesten ved Aalborg provstiers menighedspleje er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet. Ordningen giver den pårørende mulighed for at beskæftige sig med noget andet i de ugentlige fritimer. Den syge får medmenneskeligt samvær og et pust udefra. Vi tilbyder også samvær med den syge der bor alene og samtaler med den efterladte.

Vågetjenesten har til formål at yde støtte og nærvær til den døende samt aflaste de pårørende.

Sorggrupper
I kirkens sorggruppe kan man dele oplevelser, der kan være svære at dele med ens nærmeste. En sorggruppe er et sted hvor man kan få bearbejdet sin sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet.
Der findes sorggrupper i forskellige kirker.

Karin Rask,

tlf. 61606590, E-mail: karinrask51@gmail.com

Tlf. 20 35 14 16.

Læs mere på hjemmesiden for Aalborg provstiernes menighedspleje