Aalborg SeniorSport

1070
Det frivillige arbejde i foreningen:

“Ud af røret” har plads til og brug for frivillige hjælpere

Mange af seniorerne tager ivrigt del i frivilligt arbejde og får mulighed for uddannelse på kurser, konferencer m.v. ligesom der nedsættes udvalg til at tage del i organisationsarbejdet.

v/Kirstine Langagergaard, Ny Kærvej 2a
Kirstine Langagergaard
Email: kirstine@langagergaard.dk
9000 Aalborg