Administrativt arbejde og bureaukrati truer frivilligheden

346

Administrativt arbejde og bureaukrati fylder meget for de frivillige i Foreningsdanmark.

Kulturministeriet har offentliggjort resultaterne af en ny undersøgelse af de bureaukratiske byrder i folkeoplysende foreninger inden for idræt, kultur og spejder-området.

Næsten halvdelen af de foreningsaktive, der har deltaget i undersøgelsen, angiver at de føler sig presset af en tiltagende mængde bureaukratiske byrder og overvejer at stoppe som frivillige. Det er for bøvlet, for besværligt og for bureaukratisk at drive en lokal forening, og det går hårdt ud over det frivillige engagement.

Læs mere her

Læs rapport fra Kulturministeriet her