Ældre Sagen Aalborg pårørende café

349

Ældre Sagen Aalborg Pårørende Café.

Pårørende caféen er et mødested, hvor man i helt uforpligtende rammer kan møde andre i samme situation som en selv. Her skabes rum og mulighed for socialt og hyggeligt samvær, erfaringsudveksling, gensidig støtte og forståelse og dannelse af nye netværker. Der er tavshedspligt. Der vil i perioder og efter behov være mulighed for at møde en repræsentant fra Aalborg Kommune.

Tid og sted:

Pårørende caféen afholdes mandage i ulige uger kl. 14 – 16. Tilbuddet er gratis og kræver ikke tilmelding. Der serveres kaffe/te og kage.