Forside Ældre Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.

Facebook: https://www.facebook.com/demensernogetvitalerom

Vi har ingen selvhjælpsgrupper, men man kan henvende sig til demenskoordinatoren på plejehjemmene, samt rådgivning sidste mandag i måneden på sygehus syd kl. 13 til 15.
Gunver Folmand, Liselejevej 25
Tlf: 2045 8328
Klarup 9270
Exit mobile version