Amputationsforeningen

571

I Danmark bliver omkring 1.800 personer amputeret hvert år, og Amputationsforeningen arbejder for at fremme livskvaliteten for de amputerede og deres pårørende.

https://www.amputationsforeningen.dk