Bislev Pensionistforening

1787
Bislev pensionistforening tilbyder kulturelle, sociale og oplysende arangementer.
Foreningen arbejder for accept og respekt for folks forskelligheder

Alle kan blive frivillige også gerne ikke pensionister.
De frivilliges opgaver kan feks. være:
-at hjælpe brugere der er dårligt til bens
-hente og bringe brugere til arrangementer
-hjælp til alt det praktiske etc.

Djørupvej 12
Else Svennum
Tlf: 9835 7121
9240 Nibe