Bliv frivillig på Aalborg Universitetshospital

3498

Frivilligkorpset har været en del af Aalborg Universitetshospital siden år 2000 og antallet af frivillige er støt vokset siden. Der er frivillige i tværgående funktioner – alle forhallerne, patienthotellet, besøgstjenesten, gudstjenester samt ambulatorier. Samtidig er der tilknyttet frivillige sengeafsnit og også i skadestuen.

Opgaver for frivillige: Den frivillige indsats er et supplement til den professionelle indsats, og et tilbud til patienter og pårørende, som ikke erstatter det professionelle personales opgaver.

Opgaverne har social, praktisk og medmenneskelige karakter. Opgaver forudsætter godkendt af de faglige organisationer og de lokale TR(tillidsrepræsentanter).

Opgaverne kan f.eks. være:

• Samtaler med patienter og pårørende.

• Hjælpe patienter og pårørende med praktiske ting.

• Gå en tur/hente ting i kiosken.

• Hygge og sæson bestemt pyntning af fællesarealer, oprydning, sang og musik

• Aflaste og/eller erstatte pårørende f.eks. i ferieperioder, og/eller ved alvorlig sygdom.

• Besøgsven til patienter uden netværk eller med pårørende langt væk.

• Deltage, ledsage patienter til og fra arrangementer samt afholdelse af arrangementer.

• Sidde hos patienter/læse højt for m.m.

Hospitalet afholder kurser med relevant emner og desuden er der forskellige sociale arrangementer, således at de frivillige kan lære hinanden at kende.

Kontakt os for nærmere information.

Overordnet ansvarlig for Frivillige på Aalborg Universitetshospital er:

Frivilligkoordinater Tina Marie Aarup, mail tma@rn.dk – mobil 2221 4164. Træffes torsdage kl- 8.00 – 15.00.

Kontorassistent Lone Tolstrup Christensen, mail ltc@rn.dk – mobil 2446 8457. Træffes torsdage kl. 8.30 – 9.30.