Børn og unge af forældre med psykisk sygdom har det svært i livet

252

Det kan have store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger at vokse op som barn af forældre med psykisk sygdom.

Børn og unge af forældre med psykisk sygdom har markant forringede livsmuligheder. Det viser en ny rapport fra Syddansk Universitet, der er finansieret af Spørg mere – et partnerskab mellem Børns Vilkår og Psykiatrifonden.

Undersøgelsen viser, at en ud af fire børn i Danmark oplever at vokse op med en forælder med psykisk sygdom. Børnene har en markant højere risiko for selv at udvikle psykisk sygdom og derudover oplever de oftere sociale problemer. Knap 30 procent gennemfører ikke en ungdomsuddannelse – det gælder kun for 13 procent af børn uden en psykisk syg forælder.

Ifølge undersøgelsen er samfundtes meromkostning for et barn med en forælder med psykisk sygdom cirka 415.000 kroner. For børn med to forældre med psykisk sygdom er meromkostningen cirka dobbelt så høj. Det skyldes primært omkostninger til sundhedssektoren, produktivitetstab og sociale omkostninger.

Find hele rapporten her