Borgerrådgiver i Aalborg Kommune

1752

Jurist Karina Korsbæk er Aalborg Kommunes borgerrådgiver. Borgerrådgiveren skal bygge bro mellem borger og kommune. Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning i, hvordan du kommer videre med en sag. Det er gratis at henvende sig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren holder til på Boulevarden 13, 1. sal, 9000 Aalborg.

Hvordan kan borgerrådgiveren hjælpe:

  • Hjælpe dig med at forstå afgørelser, breve m.v fra kommunen
  • Mødes med dig og lytte til din oplevelse
  • undersøge hvordan sagen er blevet behandlet i det kommunale system
  • genskabe dialogen mellem dig og kommunen
  • vejlede dig om dine klagemuligheder i sager, der vedrører Aalborg kommune

Borger.dk/borgerrådgiver