Børnesorggruppe v. Hasseris Kirke

686
I Hasseris kirke er der en børnesorggruppe under ledelse af sognepræst Mikael Byrial Jensen og sygeplejeske Pia Otte Jørgensen. Tilbuddet er et gratis tilbud for børn og unge i alderen 10-15 år, der lider under alvorlig sygdom, dødsfald eller skilsmisse i familien. Tilbuddet gælder også, selv om man ikke bor i Hasseris. I gruppen kan børnene mødes med andre børn, der er i samme situation som dem selv.
Det kan være svært for et barn at komme af med alle sine følelser, tanker og frustrationer, når der sker tab i familien. Det er derfor en hjælp for barnet at snakke med en udenforstående og en hjælp at være sammen med andre børn i samme situation. Dette tilbud kan vi give her i kirken.
http://www.hasseriskirke.dk/b%C3%B8rnesorggruppe
Åbningstider
Mandag-fredag kl. 9.00-13.00, torsdag tillige kl. 16.00-18.00
Thorsens Allé 2
Tlf. 9634 6500.
Mikael Byrial Jensen
Email: mibj@km.dk
Aalborg 9000