Bro for dig

8

”Bro for Dig” er et nyt projekt, der handler om at give unge, der går på STU, mulighed for at deltage i fællesskaberne og bidrage til samfundet gennem brobygning til frivillighed. Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond.

Udenfor fællesskaberne

For mange STU-elever (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er overgangen til voksenlivet efter endt uddannelse rigtig svær. I en undersøgelse fra Ligeværd om arbejdsmarkedstilknytning konkluderes det blandt andet:

Kun 6% er i job eller i uddannelse en uge efter de har afsluttet deres STU. Og selv efter 48 måneder er det kun 21%, der er i beskæftigelse inklusive de unge på førtidspension, der har fået job med løntilskud” (Ligeværd, 2020).

Denne store gruppe unge udenfor arbejdsmarkedet er altså ikke en del af det fællesskab, som en arbejdsplads eller en uddannelse kan give. Det er i høj grad op til de unge selv at opsøge fællesskaber, relationer og netværk.

Drømme kan blive virkelighed

Ligeværd undersøgelsen viser desuden, at der er brug for nye, bedre og anderledes indsatser, fordi:

Det er et helt generelt billede, at langt de fleste unge drømmer om et arbejde eller om at kunne deltage og bidrage til samfundet” (Ligeværd, 2020).

De Frivilliges Hus ønsker med Bro for Dig at være med til at opfylde den drøm og løfte unge i en særligt sårbar livssituation, så de får samme muligheder for at skabe værdi, deltage og bidrage til samfundet som ”andre unge”.

Samarbejdspartnere

Bro for dig starter 1. august 2024 og løber frem til 2027 i samarbejde med UU-Aalborg og de tre STU uddannelsessteder: VUK Aalborg, Autismecenter Nord-Bo og STU College samt i første omgang tre frivillige organisationer: GAME, Det Kærlige Måltid og Fremtidens Plejehjem. Flere foreninger kan komme til i løbet af perioden.

Spørgsmål til projektet – kontakt projektkoordinator Carsten Steen Nielsen på carsten@frivillighuset.dk eller 6195 1995