Foreningsservice

Et gratis tilbud til din forening

Foreningsservice dækker over mange ting, men humlen er, at der er personale i De Frivilliges Hus, som er klædt på til at gå ind i en konsulentfunktion for foreninger, der arbejder med forskellige organisatoriske opgaver/udfordringer.

Det kan din forening fx bruge De Frivilliges Hus til:

 • Få nye ideer til synliggørelse, frivilligpleje, hvervning af nye medlemmer/frivillige m.m.
 • Få et eftersyn af foreningens PR-materiale og sparring på skriftlige oplæg
 • Få oplysninger om støttemuligheder og hjælp til at skrive ansøgninger
 • Få mulighed for at deltage i kurser/temadage
 • Gratis lokaleudlån til frivillige sociale foreninger.
 • Gratis annoncering i De Frivilliges Hus nyhedsblad, på hjemmesiden, foldervæg m.m.
 • Mulighed for at deltage med en stand på Frivilligmarked på Gammeltorv.

Mulighederne er således mange og i praksis er det kun kreativiteten, der sætter begrænsningerne for, hvad sociale foreninger kan bede om konsulenthjælp til i De Frivilliges Hus. De Frivilliges Hus har åbent på alle hverdage, så det er bare at ringe og lave en aftale med en medarbejder, hvis man har fået lyst til at gå i krig med en udfordring i foreningsarbejdet.

Det er vigtigt at understrege dels, at konsulentarbejdet er gratis, dels at det altid er et samarbejde, hvor foreningsrepræsentanten er styrmanden, der bestemmer tempo, indhold og endemål. Foreningerne kan “desværre” ikke nøjes med at sende uløste opgaver til De Frivilliges Hus for at få dem løst. Der skal være en ansvarlig tovholder i foreningen, som er parat til at gå i krig med en udfordring og følge den til dørs, men som kan se fordelen i at trække på de muligheder, der findes.

Sidste nyt indenfor foreningsservice, er en række specialdesignede “værktøjskasser”, som er kommet på hylden i huset som et godt tilbud til foreninger, der har et ønske om at målrette og konkretisere arbejdet indenfor følgende områder:

 • Et klart mål og en realistisk tidsplan
 • Idéudvikling – nye aktiviteter
 • Konfliktafdækning
 • Bliv synlig og attraktiv
 • Rekruttering af frivillige
 • Engagerende og effektive møder og arrangementer
 • Skab faglige netværk
 • Find viden og ressourcer – brug af netværk

Værktøjskasserne er velegnede til at bruge i smågrupper, f.eks. 2-4 personer fra en bestyrelse eller repræsentanter fra forskellige foreninger, der går sammen i de 2-3 timer man skal sætte af til at komme igennem en af værktøjskasserne. Personalet i De Frivilliges Hus vil være med under arbejdet og guide deltagerne igennem det omfattende materiale og de overvejelser, som arbejdet med værktøjskassen byder på. Ring eller skriv gerne om de idéer og overvejelser I har, om hvordan I kunne tænke Jer at anvende en af værktøjskasserne.

Kontakt gerne foreningsservicegruppen i De Frivilliges Hus.
Katja Jørgensen, tlf. 9811 1344, mail: katja@frivillighuset.dk