Netværk

Netværk mellem mennesker og mellem foreninger gør, at vores samlede ressourcer og viden vokser. Et netværk er godt til at øge ens viden og energi og til at lære andre mennesker og foreninger at kende. De Frivilliges Hus opretter og driver netværk for både foreninger og frivillige i Aalborg kommune.

Forskellige typer netværk

 • Fagligt videns netværk
 • Netværk bestående af frivillige foreninger og professionelle
 • Netværk som frivilligpleje
 • Netværk til kendskab
 • Netværk til at finde samarbejdsflader med andre foreninger
 • Ledernetværk
 • Netværk for frivillige inden for samme arbejdsområde, men på tværs af organisationer

Det er deltagerne i netværket, der bestemmer formen, indholdet og hyppigheden af møderne. De Frivilliges Hus hjælper med facilitering af:

 • Lokaler
 • Planlægning
 • Indkaldelse til møder
 • Mailkontakt
 • Mødeledelse
 • Mødeform

De Frivilliges Hus sætter løbende nye netværk i gang – har du en idé til et netværk, så kontakt os.

Lige nu er følgende netværk aktive i De Frivilliges Hus:

 • Morgenmøde i Børnebranchen
 • Dobbeltminoriteter
 • Flygtninge/integrationsområdet
 • Netværk for Ungdomsforeninger
 • Trygt Natteliv