Bydelsmødre i Løvvangen

1430

Bydelsmødre i Løvvangen er frivillige kvinder, som hjælper andre kvinder og deres familier, og vi repræsenterer mange forskellige kompetencer, nationaliteter, aldre og sprog. Vi bygger bro mellem kvinder og lokalsamfundet, vi besøger og taler med kvinder, og vi laver aktiviteter/arrangementer for kvinder

Kontakt Kvarterets Hus, hvis du gerne vil i kontakt med Bydelsmødre, eller hvis du har interesse i selv at blive bydelsmor.

Vi træffes i Kvarterets Gård, Vangen 83 C. Hver tirsdag i ulige uger

Telefonnummer: 28947266

Mail: bydelsmor9400@gmail.com