Café Smile: Kaffe kan drikkes på alle sprog

1723

Café Smile er beliggende på Umanakvej 25, 9210 Aalborg . Vi har åbent:Tirsdag – Fredag 14.00 -19.00 samt efter aftale.

Tlf.: 2090 4221
Send en email

I Aalborg vrimler med hyggelige caféer, men Café Smile er noget helt for sig. Den nystartede café kan nemlig andet end at servere god kaffe og kage. Den danner ramme for forskellige frivillige aktiviteter, med det formål at introducere nye borgere til Aalborg.

”Her i caféen mødes vi om at minimere distancen mellem nydanskere og danskere – let´s break down borders”, smiler Stella Kræmer, projektleder af Café Smile.

 

Her bliver de medmenneskelige værdier kombineret med cafédrift, hvor drømmen om et mangfoldigt møde på tværs af kultur og baggrund er blevet til virkelighed.

Det frivillige team bag caféen repræsenterer mange forskellige nationaliteter som f.eks.; Kroatien, Sudan, Belgien, Ungarn, Kina, Syrien, Danmark, Iran og Letland. De besøgende afspejler ligeledes det mangfoldige Aalborg.

Ideen om en café startede tilbage i 2015, hvor Stella Kræmer blev engageret i de flygtningeaktiviteter, som var sat i gang på Park i Aalborg. Stella Kræmer blev blandt andet engageret i stedets frivilligcafé for flygtninge og blev sidenhen medstarter på det tværkirkelige initiativ, Food Bank, der deler mad ud til familier, der har brug for det.

Da jeg spørger Stella Kræmer, hvorfor hun engagerer sig på integrationsområdet, kommer svaret prompte;

“Hvorfor ikke? Jeg brænder for at møde mennesker, som har et behov for medmenneskelighed og kærlighed – og i integrationsarbejdet er der stadig et massivt hul, der mangler at blive dækket”.

 

I caféen møder man også den unge flygtning Taeme fra Sudan. Taeme startede med at besøge caféen på park, hvor han mødte Stella Kræmer og fandt et netværk i en ny kultur, langt væk hjemmefra. Nu er Taeme frivillig i Café Smile hver fredag og sommetider om onsdagen. Taeme balancerer både sprogskole og studie i hverdagen, men får også tid til at være frivillig hos Cafe Smile.

”Jeg vil bare gerne hjælpe andre, som jeg fik hjælp da jeg kom hertil” (Taeme)

 

Stella Kræmer uddyber, at det har en særlig gavnlig effekt, når flygtninge som Taeme indgår i det frivillige fællesskab.

”Når man er flygtning bliver man frarøvet selvansvar, man må ikke gå i skole eller arbejde, og vores system med overførselsindkomst kan være en stor ændring, når man kommer fra en kultur, hvor man er vant til at skulle klare sig selv”.
”Det frivillige arbejde er med til at give mange flygtninge troen på, at de stadig kan være med til at skabe noget for andre og at deres kræfter bidrager til fællesskabet, samtidig med at de lærer en masse nyt om det land de er kommet til”.
”Det har stor betydning for den enkelte, fordi de i det frivillige arbejde blandt danskere kan være med til at afmystificere normerne hinanden imellem og skabe en større forståelse”.

 

Men i Stella Kræmers arbejde med integration, har der også været udfordringer.

”Man kan godt møde folk med medmenneskelige øjne og åbne arme og så blive misforstået”.

 

Hun fortæller, at hendes råd til andre, der ønsker at gå ind i integrationsarbejdet er at ”gøre det med åbne øjne” og ikke lægge sit eget filter på.

”Jeg har også fået en bevidsthed om at der findes forskellige normer i forskellige kulturer, og som kvinde i det her felt, har jeg lært at tackle de forskellige udfordringer uden at gå på kompromis med, hvem jeg er og mine værdier”.

 

Når Stella Kræmer tager fremtidsbrillerne på, drømmer hun om at Café Smile finder nye lokaler, hvor de har mulighed for at have åbent flere dage om ugen. Der er store visioner og det kræver at der er mulighed for at åbningstidspunktet kan være mere fleksibelt. Selvom caféen er fyldt med glade, smilende frivillige, håber Stella Kræmer på, at flere frivillige får lyst til at være en del af initiativet.
Info om Café Smile:
Café Smile er et initiativ startet af Kirkenes Integrations Tjeneste, som et led i deres landsdækkende arbejde med integration.