Forside Integration og etniske minoriteter

Integration og etniske minoriteter

16

DFUNK Nordjylland – Dansk Flygtningehjælps Ungdom

DFUNK Nordjylland arbejder for at forbedre livsvilkårene for unge med flygtningebaggrund og for at skabe opmærksomhed om internationale flygtningeproblemer. I DFUNK's Ung-til-ung grupper kan unge...

Børnemix

Børnemix er en klub for børn imellem 6-12 år som bor på eller omkring Skallerupvej. Børnemix er en klub som laver aktiviteter som børnene...

Børneklubben – Globen

Børneklubben i Aalborg øst tilbyder aktiviteter og hyggeligt samvær for børnene, som bor i området af klubben. Klubben er for børn mellem 6 og...

Penge til flybilletter, familiesammenføring

Refugees Welcome yder en støtte på 1000 kr pr barn, når en herboende flygtning på integrationsydelse får tilladelse til familiesammenføring.som har fået tilladelse til...

Gratis kontingent FDF

FDF tilbyder fripladser (kontingentfritagelse) til flygtningebørn, der hindres adgang til et aktivt foreningsliv som en følge af stramningerne på flygtningeområdet. Dette gælder foreløbig til...

Fritidspuljen

Fritidspuljen støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter. Foreningsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik. Fritidspuljen giver støtte...

DGI – tilskud til idrætsaktiviteter

Individuel støtte til børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt til voksne flygtninge eller asylsøgere,  hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for...

Venligboerne Aalborg og omegn

Facebookgruppe hvor man kan spørge efter hjælp, aktiviteter og kontakt mellem danskere og flygtninge: https://www.facebook.com/groups/461095824043856/

Rådgivning til handicappede og deres familier

Netværket Dobbeltminoriteter hjælper handicappede og deres familier med rettigheder, sygdomsforståelse og netværk. I Aalborg består består netværket af Danske Handicaporganisationer, FrivilligAalborg (en del af Dansk...

Mindspring

Er du forældre med andet modersmål: somalisk, tigrinya eller arabisk? MindSpring er et gruppeforløb med max. 10 deltagere, som alle er forældre med flygtningebaggrund. Vi...

kontakt på telefon

Kontakt de frivilliges hus

  • mandag-torsdag kl. 9.30-15.30
  • fredag kl. 9.30- 13.30