Forside Integration og etniske minoriteter

Integration og etniske minoriteter

16

Elderlearn

0
Elderlearn matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge. Elderlearn bygger bro imellem ældre og integration ved at skabe en-til-en kulturmøder imellem udlændinge, der er flyttet...

DFUNK Nordjylland – Dansk Flygtningehjælps Ungdom

0
DFUNK Nordjylland arbejder for at forbedre livsvilkårene for unge med flygtningebaggrund og for at skabe opmærksomhed om internationale flygtningeproblemer. I DFUNK's Ung-til-ung grupper kan unge...

Børnemix

0
Børnemix er en klub for børn imellem 6-12 år som bor på eller omkring Skallerupvej. Børnemix er en klub som laver aktiviteter som børnene...

Børneklubben – Globen

0
Børneklubben i Aalborg øst tilbyder aktiviteter og hyggeligt samvær for børnene, som bor i området af klubben. Klubben er for børn mellem 6 og...

Penge til flybilletter, familiesammenføring

0
Refugees Welcome yder en støtte på 1000 kr pr barn, når en herboende flygtning på integrationsydelse får tilladelse til familiesammenføring.som har fået tilladelse til...

Gratis kontingent FDF

0
FDF tilbyder fripladser (kontingentfritagelse) til flygtningebørn, der hindres adgang til et aktivt foreningsliv som en følge af stramningerne på flygtningeområdet. Dette gælder foreløbig til...

Fritidspuljen

0
Fritidspuljen støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter. Foreningsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik. Fritidspuljen giver støtte...

DGI – tilskud til idrætsaktiviteter

0
Individuel støtte til børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt til voksne flygtninge eller asylsøgere,  hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for...

Venligboerne Aalborg og omegn

0
Facebookgruppe hvor man kan spørge efter hjælp, aktiviteter og kontakt mellem danskere og flygtninge: https://www.facebook.com/groups/461095824043856/

Rådgivning til handicappede og deres familier

0
Netværket Dobbeltminoriteter hjælper handicappede og deres familier med rettigheder, sygdomsforståelse og netværk. I Aalborg består består netværket af Danske Handicaporganisationer, FrivilligAalborg (en del af Dansk...