Center for Voldsforebyggelse

1001

Center for Voldsforebyggelse er en non-profit organisation, der stræber efter at forebygge fysiske og psykiske former for vold. Vi sætter fokus på vold som et samfundsproblem – og ikke det enkelte individs problem. Vi udvider den kollektive viden om vold gennem innovativ og nytænkende uddannelse, forskning, støttetilbud og viden om vold for aktivt at forebygge volden.

Center for Voldsforebyggelse er stiftet af akademikere, ildsjæle og iværksættere. Tilsammen strækker vores kompetencer sig fra antropologi, psykologi, kriminologi, statskundskab, økonomi udviklingsstudier, teatervidenskab, internationale studier og anvendt filosofi. Disse ekspertiser muliggør et tværfagligt blik på vold og ulighed, der både favner individets erfaring og behov, og sætter dette i et samfundsmæssigt perspektiv som kan skabe nye strategier til stoppe vold og ulighed i samfundet.

I vores arbejde kan vi se, at fysisk vold ofte er forbundet med diskrimination, eksempelvis racisme og sexisme. Det betyder, at når personer identificerer at have været udsat for fysisk vold, har de typisk også været udsat for sproglige voldsformer som f.eks. diskrimination. Derfor behandler vi diskrimination og psykiske voldsformer på lige fod med fysiske voldsformer.

Center for Voldsforebyggelse har tre lokalafdelinger i København, Fyn og Nordjylland/Aalborg (CFV Nord)

https://www.facebook.com/centerformagtanalyse/

https://www.instagram.com/cfv.nord/

https://centerforvoldsforebyggelse.com/