Center for Misbrug

1509
Center for Misbrug og Socialt Udsatte tilbyder råd, vejledning og støtte til borgere med misbrugsproblemer og socialt udsatte borgere.
Åbent hverdage på Badehusvej 1, kl. 8-15 og hver  torsdage også kl. 15-17.

Center for Misbrug
Badehusvej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99316100
Mail: social.cmu@aalborg.dk