Dansk Lymfødem Forening

2801
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO) er en landsdækkende patient forening stiftet i 1992.
DALYFO´s formål er:
  • at varetage lymfødemikernes interesser
  • at få anerkendt lymfødem som en kronisk lidelse
  • at få adgang til vederlagsfri behandling
  • at udbrede kendskabet til lymfødem
  • at fremme forskning og udvikling af behandlingsmetoder

Kontakt foreningen på mail: info@dalyfo.dk eller læs mere her