Dansk Acusticusneurinom Forening

2569

Dansk Acusticusneurinom Forening

Foreningens medlemmer er personer, der selv er ramt af acusticusneurinom (AN) samt deres pårørende.

Kendskab til lidelsen og dens følger er sparsomme i det danske samfund og i det sociale og sundhedsmæssige system. Mange har følt sig alene efter at have fået stillet diagnosen og har oplevet, at information om lidelsen har været mangelfuld.

I håb om at forbedre disse forhold blev Dansk Acusticusneurinom Forening dannet.

Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage An-ramtes interesser. Foreningen driver informations- og rådgivningsvirksomhed om acusticusneurinom lidelsens fysiske, psykiske, sociale og økonomiske følger og varetager udadtil medlemmers interesser i forhold hertil.

Til opfyldelse af formålet kan foreningen bl.a.:

  • Indsamle og udbrede oplysninger om Acusticusneurinom og patienternes særlige problemer samt øge samfundets kendskab til acusticusneurinomlidelsen
  • Virke for, at de, der er i “vent og se”, sikres mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og løbende dialog med behandlende læge om de forskellige behandlingsmuligheder
  • Virke for, at de, der er behandlet med bestråling, sikres
  • Mulighed for regelmæssige kontrolscanninger og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem forløbet som muligt.virke for, at de opererede, som har behov herfor, efter operation og udskrivning får tilbud om fysisk genoptræning og social og psykologisk hjælp med henblik på, at de kommer så godt igennem det postoperative forløb som muligt
  • Støtte tværfaglig forskning i årsagerne til lidelsen, i dens følgevirkninger og i hvilke undersøgelses- og behandlingsmetoder, det fremmer størst livskvalitet.

Dansk Acusticusneurinom Forening,
Stentoften 13, Rebild, 9520 Skørping.

CVR: 19775577
Telefon: 0045 46496718
Email: dansk@acusticusneurinom.dk