Dansk Dystoniforening

2188
Dystoni er betegnelsen for ufrivillige spændinger i musklerne, som kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele og lemmer. Neurologerne skønner, at der er ca. 3.000, der er ramt af dystoni i Danmark.
Dansk Dystoniforening er en landsdækkende interesseorganisation for patienter og deres pårørende, og vi arbejder med at:
– udbrede kendskab til dystoni blandt patienter, læger og behandlere
– skabe mulighed for kontakt mellem patienter/pårørende
– hjælpe patienter og pårørende med råd og vejledningFacebook: http://www.facebook.com/dystoniforeningen