Dansk flygtningehjælps Frivilligrådgivning

2656

I Frivilligrådgivningen kan nyankomne flygtninge, samt flygtninge og indvandrere med længere tids ophold i Danmark, få anonym, uvildig og tværfaglig råd og vejledning om f.eks. familiesammenføring, opholdstilladelse, hjælp til at forstå breve fra myndigheder etc. Rådgivningen er bemandet med frivillige jurister, psykologer og socialrådgivere samt andre med relevant faglig baggrund og erfaring.
Rådgivningen låner lokaler hos Sprogcenter Aalborg og er åben hver tirsdag kl. 17.30-19.30.

Kontakt:
Sprogcenter Aalborg (ved Studiecentret på 1. sal)
Strandvejen 35 B
9000 Aalborg
Tlf.: 28 90 15 03
Mail: raadgivning.aalborg@drc.dk
Læse mere: flygtning.dk/danmark/asyl/raadgivning-om-asyl/raadgivning

Hvis du vil være frivillig rådgiver og har en faglig baggrund inden for det juridiske, det psykologiske eller det sociale område, kan du kontakte Trine Loran, på mail: trine.loran@drc.dk
Læse mere her: flygtning.dk/frivillig/frivilligraadgivningen