Dansk Parkinsonforening

1834
Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7.000 mennesker ramt af Parkinsons sygdom, og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager Parkinson-familiernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre.
Foreningens medlemmer tilbydes desuden kurser, rådgivning og andre aktiviteter. Endelig støtter foreningen forskning i Parkinsons sygdom med et årligt millionbeløb.
Facebook: https://www.facebook.com/Parkinsonforeningen

Aalborg Formand
Pia Fog
Lindholmsvej 23
9400 Nørresundby
23 71 18 05
piafog60@gmail.com

Næstformand og redaktør 
Poul Israelsen
Mellem Broerne 15, 1. th.
9400 Nørresundby
60 91 71 29
pi@business.aau.dk