Dansk Parkinsonforening

874
Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7.000 mennesker ramt af Parkinsons sygdom, og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager Parkinson-familiernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre.
Foreningens medlemmer tilbydes desuden kurser, rådgivning og andre aktiviteter. Endelig støtter foreningen forskning i Parkinsons sygdom med et årligt millionbeløb.
Facebook: https://www.facebook.com/Parkinsonforeningen
Jeppe Åkjærsvej 10
Lena Blicher
Email: lena.blicher@gmail.com
Nibe 9240