Dansk Røde Kors: Familie netværk

1021

  Familienetværket

I Dansk Røde Kors Familienetværket tilbydes længerevarende støtte til børnefamilier i en socialt udsat situation. Du vil som frivillig planlægge aktiviteter sammen med familierne ud fra deres behov, med fokus på at øge deres trivsel og handlemuligheder i hverdagen.
Lyder det som noget for dig, så kontakt Katrine Hyllested på tlf. 25774727,
Drenusha Mehmeti på tlf. 40866251 eller send en e-mail til aalborg.al.mfi@rodekors.dk