Dansk Røde Kors: Primus Motor

426

Primus Motor

I Dansk Røde Kors Primus Motor kan du som frivillig hjælpe indsatte tilbage til samfundet ved at agere som mentor. Du vil bl.a. kunne bidrage med hjælp til praktiske udfordringer og støtte til opbygning af nye sociale netværk.
Lyder det som noget for dig, så kontakt Torben Iversen på tlf. 29747455 eller e-mail aalborg.primusmotor@rodekors.dk