De unge mistrives

478

35 procent af de unge kvinder og 20 procent af de unge mænd har et dårligt mentalt helbred.

Den fjerde udgave af den nationale sundhedsundersøgelse, der bygger på svar fra 180.000 danskere, er offentliggjort i foråret 2022.

Over de seneste 10 år har en større andel af danskere fået et bedre fysisk helbred. Men den store nyhed er, at flere og flere har ondt i livet. Mere end hver sjette dansker mistrives. Og når man ser på især unge kvinder i 16-24 års-alderen, er det nu mere end hver tredje.

Det er en kraftig vækst, som ikke alene kan forklares med coronapandemien og nedlukningen af samfundet. Angst, depression og ensomhed er væsentlige ingredienser i mænd, men især kvindernes mistrivsel.