De Frivilliges Hus årsmøde d. 31. januar 2020

1077

De Frivilliges Hus inviterer til årsmøde fredag d. 31. januar 2020 kl. 14.00-17.00 i lokalerne hos Aalborg Freja, Vestre Fjordvej 15, 9000 Aalborg. Årets tema er: FN´s verdensmål – fra verdensmål til hverdagsmål.

Årsmødet er åbent og gratis for alle med tilknytning til og interesse for den frivillige sociale verden. Tilmelding senest d. 27. januar på tlf. 9811 1344 eller mail: morten@frivillighuset.dk

Vi har inviteret Morten Daus-Petersen, fra Sager der Samler, til at holde et oplæg om FN´s verdensmål. Efterfølgende vil der være workshop om FN´s verdensmål og debat.

Eftermiddagen byder også på korte oplæg om, hvad der optager os i De Frivilliges Hus, og hvad vi vil fokusere på i 2020….og naturligvis kaffe med den legendariske tærte og pauser med mulighed for at hygge og netværke.

Se invitation til årsmødet her